Thực hiện Kế hoạch số 381/GDĐT ngày 29/8/2021 của PGDĐT huyện Tây Hòa về việc triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022. Trường Tiểu học Hòa Bình 1 tổ chức Lễ Khai giảng ...